Türkiye’den çok mutlu bir haber…

Mustafa Parlar Vakfı

Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülleri

ODTÜ EĞİTİM VE TEZ ÖDÜLLERİ
Genel
Madde 16: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının eğitimde ve araştırmada gösterdikleri başarıları değerlendirmek ve genç öğretim elemanları ile araştırmacıları özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca her yıl aşağıda sıralanan ödüller verilir.

a) ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü
b) ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü
c) ODTÜ Yılın Tezi Ödülü

Tanımlar
Madde 17: ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğün’ce uygulanan ders değerlendirme anketi sonucunda, öğrenci tarafından en başarılı bulunan öğretim elemanları arasından seçilenlere verilen ödüldür. Seçimlerde, söz konusu anketin öğretim elemanlarıyla ilgili sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesiyle elde edilen iki ayrı ortalama (son dönem ve yığılmalı)
göz önünde bulundurulur.

Madde 18: ODTÜ EĞİTİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ: Yılın Eğitimcisi Ödülünü üçüncü kez almaya hak kazananlara, Yılın Eğitimcisi Ödülü yerine bu ödül verilir. Bu
ödülü alanlar, Yılın Eğitimcisi Ödülüne aday olamazlar.

Madde 19: ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde son bir yıl içinde tamamlanmış olan (teknoloji üretmeğe yönelik tezler başta olmak üzere) lisans üstü tez çalışmaları arasından uzmanlarca başarılı bulunarak önerilen ve Vakıf Ödül Jürisi’nce uygun bulunarak onaylanan tez çalışmalarına verilen ödüldür.

[…]

Madde 22: ODTÜ Yılın Tezi Ödülü adayları, tez jürisi başkanları, tez yöneticileri ya da adayların kendileri tarafından Enstitü Müdürlüklerine önerilirler. Öneri dosyasında, tezin neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı; tezin bir örneği ve eğer varsa, çalışmayla ilgili olarak yapılmış bilimsel yayınların bir listesi bulunur. Aday gösterilen tezler, Enstitü Müdürlüklerince oluşturulan uzmanlık jürilerince ayrıntılı olarak incelenir ve başarılı bulunanlar öncelik sırası ve gerekçe belirtilerek listelenir. Bu listelerde gösterilen adaylar arasından hangilerine ödül verileceği, Vakıf Ödül Jürisince belirlenir. ODTÜ Yılın Tezi Ödülü alan tezlerin yöneticilerine de kutlama belgesi verilir.

blog blog blog blog…

İlkin şöyle bir şey vardı:
http://epigraf.fisek.com.tr/hakkinda.php?bolum=sururi

Sonra bu geldi:

Ardından, bilimsel fiziksel hede höt için şunu açtık (biz):
http://www.emresururi.com/etasci/
(hala güncellemedim as of this moment, so alıcınızın ayarı ile oynamayınız bir müddet daha)

Yukarıdakinin blog kısmı kaldırmayınca, artık bir de bu var:
http://www.emresururi.com/physics/

Bilgisayarcınızdan ısrarla isteyiniz, gerekirse şiddet kullanınız, cebren ve hileyi de unutmayınız.. (Sabahtan beri information theory çalışmaktan beynim spin atmaya başladı, biraz durulsun diye diye böylesi bir ara verdim. Don’t cry for me Argentina)

Ikarus

For English, please scroll down

Huldiging Nuon Solar Team
Het Nuon Solar Team is vorige week terug gekomen uit Australië, waar het de World Solar Challenge voor de 4e opeenvolgende keer heeft gewonnen.

Op woensdag 21 november wordt het team gehuldigd op de Markt in Delft. Om 16.00 uur fietst het voltallige team vanaf de aula voor de Nuna4 uit richting het centrum van Delft. Medewerkers en studenten van de TU Delft worden van harte uitgenodigd om (per fiets) bij de optocht aan te sluiten.

Tijdens de huldiging wordt een rit in de Nuna4 verloot onder de aanwezigen op de Markt.

/////

* Celebration of Nuon Solar Team triumph

The Nuon Solar Team returned from Australia last week after winning the World Solar Challenge for the 4th successive time.

On Wednesday 21 November the team will be honoured on Markt in Delft. At 16.00 hours the complete team will cycle from the Aula to the centre of the town. TU Delft employees and students are very welcome to join the parade on their bicycles.

During the celebrations, a ride in the Nuna4 Solar Car will be raffled among the spectators at Markt.

Benim çok hoşuma gitti bu kutlama işi… Doğrudan bir bağlantımın olmamasıyla birlikte, Türkiye’deyken 2005 yılından beri TÜBİTAK bünyesinde yapılmakta olan “Formula G”nin sonuçlarını gurur meselesi yapar olmuştum. İlk yarışmayı ODTÜ Robot Topluluğu (ORT) kazanmış olsa da, sonraki iki senenin de birincisi ARIBA ile İTÜ olmuştu. Pek kendi kişiliğime gitmeyecek olsa da, müsadenizle söyleyeceğim yine de şu klişeyi: kazanan kim olursa olsun, biz kazanacağız (Shell Hollanda markasıymış bu arada, Löker söylemişti ama yerinde görünce düşüyor bir takım jetonlar.. 8)

Artık Ece’nin de bir bisikleti var…

Burada ilk iş olarak çıkıp, Ece’ye bir bisiklet aldık. Üç tekerlekli, arkasından da yetişkin kontrolü için sapı var. Demonte haldeydi, üstün mühendislik yetilerimi kullanıp, tek parça haline getirebildim (bir takım mimarların kulağı çınlamıştır herhalde 8). Ece çok sevdi bisikleti ama bisikletiyle ZuuidPort’taki C1000 süpermarketine gidip gelmek pek akıl kârı değilmiş, bunu öğrendik.. 8)

Ece bisikleti.